Câu hỏi: Mỗi lần lên xuống cầu thang, tôi nghe như có tiếng kêu lạo xạo trong gối, cho hỏi vì sao có tiếng kêu này và tình trạng có nguy hiểm không? Mỗi lần lên xuống cầu thang, tôi nghe như có tiếng kêu lạo xạo trong gối, cho hỏi vì sao có tiếng kêu này và tình trạng có nguy hiểm không?

Trả lời: khi bạn nghe thấy tiếng kêu lạo xạo trong gối thì chắc chắn sụn khớp có vấn đề: mòn, viêm khớp, thoái hóa khớp