Câu hỏi: Tôi có nghe nói trẻ em mà chân bị vòng kiềng thì sẽ có nguy cơ ảnh bị thoái hóa khớp thứ phát, điều này có đúng không ?

Tl: hoàn toàn chính xác, vì khi trẻ bị chân vòng kiềng thì trục của khớp gối bị lệch, dẫn đến lực tác dụng trên mặt khớp không đều, làm cho bên chịu lực nhiều hơn sẽ thoái hóa sớm hơn.